Хватит ходить, учись водить!

Kурс безопасного вождения на скользкой площадке

Kурс безопасного вождения на скользкой площадке - 90 €. Alates 26.08.2021 aasta jõustub VV KORRALDUS 23. august 2021 nr 305, sätestab, et täiendkoolitusel saab osaleda järgmistel tingimustel:

1) ta on alla 18-aastane;

2) ta on erivajadusega, mille tõttu ei ole tema testimine punktis 15 kehtestatud korras tervislikku seisundit arvestades mõistlik;

3) ta on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud isik ning esitab enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude kohta tõendi;

 

Seega tuletame meelde, et alates 26.08.2021 palume esitada eeltoodust lähtuvalt õppetöös osalemisel tõend. Kui õpilane tuleb koolitusele ja ta ei täida mõnda ülaltoodud tingimust, koolitusele ta ei pääse ja sõidutund läheb kirja.

 

Täpsem info: https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/2021.08.23_k305_vv.pdf

Дизайн и разработка сайта — Anero Design